Tuesday, February 28, 2012

NAMA PENYELARAS DAN TUGAS


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SUNGAI PETANI
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

PANITIA SEJARAH, TAHUN 2012
SENARAI NAMA PENYELARAS MATA PELAJARAN DAN PANDUAN TUGAS

Pn. Razina
Tingkatan 5
-         menyediakan headcount (HC1,HC2)  tingkatan 5  2012
-         mencetak data headcount pelajar tingkatan 5 dan menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk simpanan fail
-         membahagikan pelajar kepada 3 kelompok iaitu kumpulan cemerlang, sederhana dan lemah.
-         mengumpul set kertas soalan dan diserahkan kepada ketua panitia untuk simpanan fail. (save dalam komputer Ketua Panitia).
-         Berbincang dengan Ketua Panitia berkaitan  aktiviti peningkatan prestasi mengikut kumpulan pelajar.
-         menyediakan kertas kerja Program Peningkatan Prestasi Akademik bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 mengikut kelompok.
-         Menyediakan modul latihan masa cuti (4 modul)
-         Menyiapkan 3 modul latih-tubi berdasarkan soalan target SPM 2012
-         Menghantar cetakan soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain dan mengagihkan kepada guru-guru mata pelajaran sebagai gerak gempur.
Pn. Nurul Ain
Tingkatan 4
-         menyelaras headcount (HC2) bagi tingkatan 4.
-         menyelaras  dan memantau penyediaan soalan ujian/peperiksaan dan perjalanan ujian/peperiksaan.
-         mengumpul set kertas soalan dan diserahkan kepada ketua panitia untuk simpanan fail. (save dalam komputer Ketua Panitia).
-         menyelaras post mortem tingkatan 4.
-         menyelaras Pelan Perancangan Strategik Tingkatan 4.
-         menyediakan senarai nama pelajar yang cemerlang, sederhana dan gagal dalam mata pelajaran berdasarkan keputusan PMR 2011
-         menyenaraikan tindakan bagi pelajar-pelajar cemerlang dan sederhana.
-         Merangka tindakan bagi membantu pelajar-pelajar lemah.
-         Menguruskan pelan tindakan peningkatan prestasi seperti bengkel teknik menjawab dan laporan, modul latihan, dan cadangan pembelian BBM.
Pn. Khadijah Bt Abd Rahman
Tingkatan 3
-         menyelaras headcount (HC2) bagi tingkatan 3.
-         menyelaras  dan memantau penyediaan soalan ujian/peperiksaan dan perjalanan ujian/peperiksaan.
-         mengumpul set kertas soalan dan diserahkan kepada ketua panitia untuk simpanan fail. (save dalam komputer Ketua Panitia).
-         menyelaras post mortem tingkatan 3.
-         menyelaras Pelan Perancangan Strategik Tingkatan 3.
-         menyediakan senarai nama pelajar yang cemerlang, sederhana dan gagal dalam mata pelajaran
-         menyenaraikan tindakan bagi pelajar-pelajar cemerlang dan sederhana.
-         Merangka tindakan bagi membantu pelajar-pelajar lemah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun tingkatan 2 2011
-         Menguruskan pelan tindakan peningkatan prestasi seperti ceramah/bengkel teknik menjawab PMR dan laporan, bahan pengajaran, modul latihan, dan cadangan pembelian BBM.
Pn. Siti Aishah
Tingkatan 2
-         Bertindak sebagai Ketua Pentaksir Folio Sejarah bagi Tingkatan 2.
-         menyelaras headcount (HC2) bagi tingkatan 2.
-         menyelaras  dan memantau penyediaan soalan ujian/peperiksaan dan perjalanan ujian/peperiksaan.
-         mengumpul set kertas soalan dan diserahkan kepada ketua panitia untuk simpanan fail (save dalam komputer Ketua Panitia).
-         menyelaras post mortem tingkatan 2.
-         menyelaras Pelan Perancangan Strategik Tingkatan 2.
-         menyediakan senarai nama pelajar yang cemerlang, sederhana dan gagal dalam mata pelajaran berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun tingkatan 1  2011
-         menyenaraikan tindakan bagi pelajar-pelajar cemerlang dan sederhana.
-         Merangka tindakan bagi membantu pelajar-pelajar lemah.
-         Menguruskan pelan tindakan peningkatan prestasi seperti bengkel teknik menjawab dan laporan, bahan pengajaran, modul latihan, dan cadangan pembelian BBM.
En. Umar Radzi
Tingkatan 1
-         Bertindak sebagai  Ketua Pentaksir Folio Tingkatan 1 bagi Tingkatan 1.
-         menyelaras headcount (HC2) bagi tingkatan 1.
-         menyelaras  dan memantau penyediaan soalan ujian/peperiksaan dan perjalanan ujian/peperiksaan.
-         mengumpul set kertas soalan dan diserahkan kepada ketua panitia untuk simpanan fail. (save dalam komputer Ketua Panitia).
-         menyelaras post mortem tingkatan 1.
-         menyelaras Pelan Perancangan Strategik Tingkatan 1.
-         menyediakan senarai nama pelajar yang cemerlang, sederhana dan gagal dalam mata pelajaran berdasarkan keputusan Pertengahan Tahun  Ting 1 2012.
-         menyenaraikan tindakan bagi pelajar-pelajar cemerlang dan sederhana.
-         Merangka tindakan bagi membantu pelajar-pelajar lemah.
-         Menguruskan pelan tindakan peningkatan prestasi seperti bengkel teknik menjawab dan laporan, bahan pengajaran, modul latihan, dan cadangan pembelian BBM.Disediakan oleh:

(ROHANI BT HAT)